Tài khoản Chat Gpt có sẵn 18$ và cách sử dụng sao cho hiệu quả.

Cách sử dụng tài khoản Chat GPT thông thường:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại đường link:https://chat.openai.com/auth/login

Bước 2: Nhấn New Chat để mở giao diện ChatGPT.

Bước 3: Tại khung trắng, bạn nhập nội dung muốn được giải đáp, sau đó bấm vào biểu tượng Gửi.

Bước 4: Chờ trong vài giây để ChatGPT gửi kết quả. Dưới mỗi kết quả có hai biểu tượng thích hoặc không thích cho đáp án này.

cách sử dụng chat gpt
Ngoài ra, ở cạnh trái màn hình có khá nhiều tùy chọn. Bạn có thể tùy ý lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Trong đó bao gồm: Clear Convensations để xóa nội dung chat; Dark Mode để chuyển giao diện về nền đen.

Cách tận dụng tối đa 18$ có sẵn trong tài khoản Chat Gpt

Bước 1: Vào link chathttps://platform.openai.com/playground

Bước 2: Bấm vào phần Load a preset được khoanh trong khung 

Tiếp theo chọn phần Chat để AI tự động trả lời hoặc bạn có thể chọn phần khác tuỳ mục đích sử dụng

Bước 3:Điều chỉnh độ dài câu trả lời của AI theo tuỳ chọn của bạn

Bước 4:Sau khi chỉnh xong các thông số, nhập câu hỏi của bạn vào khung chat và bấm Submit, AI sẽ trả lời tự động

  • Khi dùng tính năng này không cần fake ip, chi phí khi dùng tính năng VIP là: 0.005$ – 0.02$/ 1000 ký tự cho câu trả lời của AI, sẽ trừ trực tiếp vào 18$ có sẵn
  • Bạn có thể kiểm tra số tiền đã sử dụng tại đây: https://platform.openai.com/account/usage

Cách đổi mật khẩu tài khoản Chat Gpt

Bước 1: Truy cập : https://chat.openai.com/auth/login

Sau đó nhập tài khoản cần đổi pass ấn Continue

Bước 2: Sau đó ấn Forgot password

Tiếp tục Continue

Bước 3: Sau đó đăng nhập vào email: Ví dụ hotmail là https://outlook.live.com/ hoặc Gmail là https://mail.google.com/

Kiểm tra inbox

 Ấn reset password và tiến hành đổi mật khẩu.

Chúc bạn thành công!