Hướng dẫn kỹ thuật

Danh sách các bài hướng dẫn phổ biến trên ThemeVip

1/ Hướng dẫn cách sử dụng Theme Flatsome

Hướng dẫn cách sử dụng Theme Flatsome

2/ Các thiết lập quan trọng sau khi cài mẫu website wordpress cài sẵn.

Các thiết lập quan trọng sau khi cài mẫu website wordpress cài sẵn.

3/ Hướng dẫn cài đặt website giống demo từ chuyên mục Mẫu website cài sẵn

Hướng dẫn cài đặt website giống demo từ chuyên mục Mẫu website cài sẵn

4/ Hướng dẫn cài đặt website giống demo từ chuyên mục Mẫu website cài sẵn (duplicator)

Hướng dẫn cài đặt website giống demo từ chuyên mục Mẫu website cài sẵn (duplicator)

5/ Hướng dẫn đổi mật khẩu quản trị Admin WordPress dễ dàng

Hướng dẫn đổi mật khẩu Admin WordPress dễ dàng

6/ Cách thêm nhãn nổi bật cho Menu giao diện flatsome cực đơn giản

Cách thêm nhãn nổi bật cho Menu giao diện flatsome cực đơn giản

7/ Hướng dẫn dịch Theme Plugin WordPress sang tiếng Việt

Hướng dẫn dịch Theme Plugin WordPress sang tiếng Việt

8/ Cài đặt gửi Email SMTP cho website WordPress

Cài đặt gửi Email SMTP cho website WordPress