Cấu hình bấm nút thêm vào giỏ hàng thì chuyển ngay đến trang thanh toán trong WooCommerce

Nếu bạn đang sử dụng WooCommerce để quản lý cửa hàng trực tuyến của mình, chắc hẳn bạn đã từng gặp tình huống sau: sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục mua sắm, họ muốn thanh toán luôn nhưng lại bị chuyển đến trang giỏ hàng trước. Điều này có thể gây khó chịu cho khách hàng và làm giảm tỷ lệ hoàn thành mua hàng của bạn.

Đây là cách Cấu hình bấm nút thêm vào giỏ hàng thì chuyển ngay đến trang thanh toán trong WooCommerce.

Bước 1: bỏ tích như hình dưới

WooCommerce> Thiết lập> Sản phẩm và bỏ chọn Kích hoạt Cho phép các nút AJAX thêm vào giỏ hàng trên lưu trữ.

Bước 2: Chèn đoạn code sau vào file function.php

// chuyen huong den trang thanh toan khi them gio hang
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_redirect', 'woovn_skip_cart_redirect_checkout' );
  
function woovn_skip_cart_redirect_checkout( $url ) {
    return wc_get_checkout_url();
}

Bây giờ bấm nút thêm vào giỏ hàng thì sẽ chuyển ngay đến trang thanh toán.