Hướng dẫn đăng sản phẩm có biến thể trên Flatsome

Để đăng sản phẩm có nhiều biến thể khác nhau về giá, trọng lượng, dung tích, màu sắc, kích cỡ, chất liệu,… bạn cần cập nhật thông tin chi tiết cho từng biến thể. Điều này sẽ phức tạp hơn so với đăng sản phẩm đơn giản thông thường. Tuy nhiên, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng sản phẩm có biến thể trên Flatsome phiên bản 3.14 trở lên hoặc các plugin Additional Variation Images Gallery for WooCommerce hoặc WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches có thể sử dụng tương tự.

Bước 1: Bật tùy chọn nhiều biến thể

Đi đến Admin > Flatsome > Advanced > Woocommerce

Chọn ô VARIATION SWATCHES và lưu cài đặt.

Bước 2: Tạo thuộc tính cho sản phẩm

Đi đến Admin > Sản phẩm > Các thuộc tính

Có thể tạo các thuộc tính như trọng lượng, dung tích, màu sắc, kích thước, chất liệu, thương hiệu,.. Theo định nghĩa của bạn. Những thuộc tính này có thể khác nhau về giá hoặc đơn giản là bạn muốn tách ra thành 2 sản phẩm riêng biệt để khách hàng lựa chọn.

Tạo thuộc tính

Tên: Tên thuộc tính

Đường dẫn tĩnh: Không cần quan tâm

Cho phép lưu trữ: Chọn để lưu trữ và sử dụng nhiều lần.

Loại: Có ba lựa chọn:

– UX Color: Hiển thị thuộc tính theo màu sắc

– UX Image: Hiển thị thuộc tính bằng hình ảnh

– UX Label: Hiển thị thuộc tính dưới dạng chữ (text)

Swatch size: Kích thước hiển thị của thuộc tính trong trang chi tiết sản phẩm, sau này có thể tinh chỉnh.

Swatch shape: Kiểu hình dạng hiển thị thuộc tính trong trang chi tiết sản phẩm, sau này có thể tinh chỉnh.

Use variation images: Sử dụng ảnh của thuộc tính sản phẩm làm ảnh hiển thị của thuộc tính.

Bước 3: Thiết lập loại thuộc tính sản phẩm

Để thêm các thuộc tính cho sản phẩm, bạn chỉ cần nhấp vào đây.

Ví dụ, nếu bạn muốn thêm thuộc tính màu sắc, bạn có thể chọn màu sắc trong phần UX Color bên dưới, tương tự với UX Label hay UX Image.

Bước 4: Tạo sản phẩm có nhiều biến thể

Với dạng sản phẩm đơn giản nếu bạn dùng UX Image thì tại phần Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm bạn cần chọn mình ảnh cho từng thuộc tính.

Với dạng sản phẩm có biến thể thì các thuộc tính bạn tạo sẽ được lấy thông tin, hình ảnh từ phần Các biến thể, ví dụ dưới đây là cài đặt cơ bản

Phần Màu sắc để dạng UX Image

Phần Size mình để dạng UX Label

Và đây là kết quả

Nếu bạn muốn hiển thị thuộc tính màu sắc hoặc bất cứ thuộc tính nào khác như thế này:

Bạn làm như sau nhé: Giao diện > Tùy biến > Woocommerce > Danh mục sản phẩm

Kéo xuống đến phần Swatches và cấu hình như mình là sẽ được như bên trên.

 

Chúc bạn thành công!