Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng nhập quản trị website wordpress trong phpmyadmin

Để truy cập vào trang quản trị website wordpress với đường link domain/wp-admin thì bạn cần thông tin email hoặc username và mật khẩu truy cập.

Nhưng đôi khi vô tình chúng ta quên mất hoặc sau khi cài đặt theme website mà chúng ta chưa biết thông tin thì cũng không sao cả, bây giờ chỉ cần làm theo các bước ở dưới đây để thay đổi thông tin đăng nhập là được.

Trường hợp 1: Nếu bạn vẫn giữ email đăng nhập và chỉ quên mật khẩu thì có thể đơn giản là bấm quên mật khẩu là sẽ có email gửi về để thay mật khẩu đơn giản.

Trường hợp 2: Bạn không có email hay mật khẩu thì cần làm theo các bước như dưới đây.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trình quản lý Hosting của bạn, ở bài viết này là Hosting cpannel

Phpmyadmin

Lấy lại mật khẩu WordPress trong phpadmin

Bước 1: Từ cPanel nhấp phpmyadmin lựa chọn database của website đang cần thay đổi mật khẩu.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin1

Bước 2Chọn đến bảng wp-users.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin2

Bước 3Bấm Edit để tiếp tục.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin3

 

Bước 4Tại cột Function của dòng Password chọn MD5. Sau đó tại cột Value đặt lại password mới.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin4

Sau khi hoàn tất kéo xuống dưới bấm Go để thực thi.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin5

Hoàn tất tất cả các bước cần thiết. Hãy dùng các thông tin mới đổi này để đăng nhập trang quản trị của bạn.

Cách thay đổi Email trong phpmyadmin

Từ bản WordPress 5 trở đi, việc thay đổi Email trong Admin trở lên khó khăn hơn, vì vậy bạn cần thay đổi email trong phpmyadmin

Bước 1: Từ cPanel nhấp phpmyadmin lựa chọn database của website đang cần thay đổi email.

Cach Lay Lai Mat Khau WordPress Trong Phpmyadmin1

Bên trái, click vào Database của website cần thay đổi email (Tên database bạn có thể xem trong file wp-config.php). Bạn có thể đổi email admin trong bảng wp_options và email tài khoản người dùng trong bảng wp_users

Bước 2Chọn đến bảng wp-options.

Change Adminemail

Nó sẽ hiển thị cho bạn các hàng dữ liệu bên trong bảng tùy chọn. Bạn cần phải bấm vào nút ‘Chỉnh sửa’ bên cạnh hàng mà option_name là ‘admin_email’ để sửa Email. Đừng quên bấm vào nút ‘Go’ để lưu các thay đổi của bạn.

Bước 3Chọn đến bảng wp-users.

Edituseraccount

 

Thay Doi Email

Tiếp theo, nhấp vào nút chỉnh sửa bên cạnh hàng mà người dùng đăng nhập khớp với người dùng bạn muốn chỉnh sửa. PhpMyAdmin bây giờ sẽ mở hàng người dùng trong một biểu mẫu.

Bạn có thể nhập địa chỉ email mới vào trường user_email. Đừng quên bấm vào nút ‘Go’ để lưu các thay đổi của bạn.
Cuối cùng là hoàn thành bây giờ địa chỉ email và mật khẩu đã được thay đổi bạn đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa tạo.

Chúc bạn thành công!