Cách thay đổi nội dung bài viết WordPress hàng loạt

Cách thay đổi nội dung bài viết WordPress hàng loạt

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách thay đổi nội dung bài viết WordPress hàng loạt để cập nhật lại nội dung của website một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

Cách 1: Thay đổi nội dung bài viết bằng lệnh SQL

Chúng ta có thể thay đổi nội dung của bài viết bằng cách truy cập vào database của server và sử dụng lệnh SQL. Dưới đây là Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập Database của server và chọn database của bạn

Để truy cập database, bạn có thể sử dụng phpMyAdmin. Sau đó, chọn database mà bạn muốn thực hiện thao tác.

Bước 2: Nhập mã lệnh SQL

Sau khi đã chọn database, bạn hãy nhập mã lệnh SQL sau và thay đổi nội dung cu và nội dung mới cho phù hợp:

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'noi dung cu', 'noi dung moi'); 

Lưu ý rằng noi dung cu là nội dung cũ trong bài viết mà bạn muốn sửa, còn noi dung moi là nội dung mới mà bạn muốn thay thế. wp_posts là tên bảng dữ liệu của WordPress, nếu tên bảng của bạn khác, bạn hãy sửa tham số này để phù hợp với tên bảng của bạn.

Bước 3: Chạy lệnh SQL

Sau khi bạn đã nhập đủ mã lệnh SQL, hãy chọn “GO” để thực hiện thao tác.

Cách 2: Thay đổi nội dung bài viết bằng Function của WordPress

Nếu bạn không muốn sử dụng lệnh SQL, bạn có thể sử dụng Function của WordPress. Dưới đây là đoạn mã để thay đổi nội dung bài viết bằng Function:

function replace_content($content) { $content = str_replace('noi dung cu', 'noi dung moi', $content); return $content; } add_filter('the_content','replace_content'); 

Hãy chèn đoạn mã này vào file functions.php trong thư mục theme của bạn. Nhớ thay đổi noi dung cu và noi dung moi cho phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm

  • Hãy chắc chắn sao lưu website của bạn trước khi thực hiện thao tác này.
  • Nếu bạn không hiểu rõ về SQL Server, hãy sử dụng Function của WordPress để tránh phát sinh lỗi.
  • Nếu bạn muốn thay đổi các thành phần khác của bài viết như tên, tiêu đề, thẻ,… bạn có thể sử dụng cách 1 để thay đổi các giá trị trong các bảng dữ liệu khác nhau của WordPress.