Loại bỏ hiển thị ngày tháng năm viết bài trên bài viết trong WordPress

Loại bỏ hiển thị ngày tháng năm viết bài trên bài viết trong WordPress

Cách 1: Chèn code vào file functions.php

Nếu bạn không biết về code, bạn có thể sử dụng plugins để thực hiện.

Bước 1:

Đăng nhập vào trang quản trị website với quyền cao nhất là Admin.

Bước 2:

Trong trang quản trị, chọn Appearance > Theme Editor.

Bước 3:

Chọn file functions.php.

Bước 4:

Thêm đoạn code sau vào cuối file functions.php:

function vc_remove_post_dates() { add_filter('the_date', '__return_false'); add_filter('the_time', '__return_false'); add_filter('the_modified_date', '__return_false'); add_filter('get_the_date', '__return_false'); add_filter('get_the_time', '__return_false'); add_filter('get_the_modified_date', '__return_false'); } add_action('loop_start', 'vc_remove_post_dates');

Bước 5:

Chọn Update File để cập nhật lại file Functions.php.

Cách 2: Dùng plugins

Sử dụng plugin WP Meta and Date Remover để xoá bỏ ngày tháng năm đăng bài và người đăng.

Bước 1:

Đăng nhập vào trang quản trị website với quyền cao nhất là Admin.

Chọn Plugins > Add New > Tìm WP Meta and Date Remover > Chọn Install và Activate.

Bước 2:

Trong trang quản trị, chọn Settings > WP Meta and Date Remover. Thực hiện bỏ ngày tháng năm trên bài viết WordPress như sau:

– Chọn Disable post date to hide the date.

– Chọn Disable post author to hide the author.

Chọn Save để lưu lại.

Với những thủ thuật nhỏ như vậy, hy vọng giúp ích cho các bạn trong việc quản trị Website WordPress.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *