Cách để mua nhiều sản phẩm cho 1 đơn hàng để được ưu đãi giảm giá theo số lượng

ThemeVip đang có chương trình ưu đãi. Mua càng nhiều giảm càng nhiều.

  • Mua 2 sản phẩm giảm 10%.
  • Mua 3 sản phẩm giảm 15%.
  • Mua 4 sản phẩm giảm 20%.
  • Mua 5 sản phẩm trở lên giảm 30%

Tuy nhiên nhiều người lại không biết điều đó mà chỉ mua từng đơn đơn lẻ thì sẽ không được giảm giá thêm.

Đây là 3 bước để mua cùng lúc nhiều sản phẩm cho 1 đơn hàng để được ưu đãi giảm giá

Cách để mua nhiều sản phẩm cho 1 đơn hàng để được ưu đãi giảm giá theo số lượng

Lưu ý: 1 lần mua có thể mua nhiều sản phẩm cùng 1 loại hoặc nhiều sản phẩm khác nhau đều được tính để giảm giá theo số lượng.

Bước 1:

Tìm sản phẩm phù hợp và bấm vào nút “Thêm vào giỏ hàng”

Bước 2:

Bấm vào xem gió hàng.

Bước 3:

Bấm nút + hoặc – ở cột Số lượng để tăng giảm số sản phẩm.

Sau đó bấm nút Cập nhật gió hàng.

Bạn sẽ được 1 đơn hàng với mức giảm giá tùy theo số lượng sản phẩm.

Lưu ý: 1 lần mua có thể mua nhiều sản phẩm cùng 1 loại hoặc nhiều sản phẩm khác nhau đều được tính để giảm giá theo số lượng.

Bước 4:

Bấm vào Tiến hành thanh toán để thanh toán hoàn tất đơn hàng.

Cám ơn bạn!