Membership

GÓI THÀNH VIÊN CAO CẤP – HÀNG THÁNG

Với tư cách thành viên Sliver Membership bạn sẽ được:

 • Quyền truy cập vào tất cả +3000 Theme và Plugin WordPress cao cấp.
 • Không giới hạn sử dụng. Sử dụng thoải mái trên bất cứ website hay dự án nào của bạn
 • Được tối đa 15 lượt tải về / ngày
 • Được hỗ trợ và giải đáp khi gặp vấn đề lỗi sản phẩm.
 • Tư vẫn miễn phí về sản phẩm.
 • Được yêu cầu cập nhật sản phẩm.
 • Thời hạn gói 30 ngày, sau thời gian này plugin hoặc theme đã tải vẫn dùng bình thường.

GÓI THÀNH VIÊN CAO CẤP – HÀNG NĂM

Với tư cách thành viên Gold Membership bạn sẽ được:

 • Quyền truy cập vào tất cả +3000 Theme và Plugin WordPress cao cấp.
 • Không giới hạn sử dụng. Sử dụng thoải mái trên bất cứ website hay dự án nào của bạn
 • Được tối đa 15 lượt tải về / ngày
 • Được hỗ trợ và giải đáp khi gặp vấn đề lỗi sản phẩm.
 • Tư vẫn miễn phí về sản phẩm.
 • Được yêu cầu cập nhật sản phẩm.
 • Thời hạn gói 365 ngày, sau thời gian này plugin hoặc theme đã tải vẫn dùng bình thường.

GÓI THÀNH VIÊN CAO CẤP – TRỌN ĐỜI

Với tư cách thành viên Diamond Membership bạn sẽ được:

 • Quyền truy cập vào tất cả +3000 Theme và Plugin WordPress cao cấp.
 • Không giới hạn sử dụng. Sử dụng thoải mái trên bất cứ website hay dự án nào của bạn
 • Được tối đa 15 lượt tải về / ngày
 • Được hỗ trợ và giải đáp khi gặp vấn đề lỗi sản phẩm.
 • Tư vẫn miễn phí về sản phẩm.
 • Được yêu cầu cập nhật sản phẩm.
 • Thời hạn gói vĩnh viễn, plugin hoặc theme đã tải vẫn dùng bình thường.